Понеділок, 17.05.2021, 17:12
Вітаю Вас Гість | RSS

Римарівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів

Меню сайта
Наші опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 144
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Міні-чат
200
Форма входу

Виховна робота


Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що вся діяльність класних керівників та педагогічних працівників школи спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через художньо-естетичне виховання. Педагоги школи та учні школи продовжують працювати в руслі таких проблем як виховання в учнів почуття прекрасного, доброго, любов до народної творчості, багатої творчої спадщини, виховання національної свідомості, відповідальності, мужності, готовності віддано працювати в ім'я України, формування здорового способу життя.
Суттєву роль у процесi духовного збагачення людини можуть вiдiгравати естетичнi начала, якi пронизують її працю, побут, навчання, дозвiлля, відносини з навколишнiм оточенням. Вони допомагають вiдтворенню та трансляцiї естетичної культури в усiй рiзноманiтностi свiтових зразкiв, впливають на розвиток стiйких громадянських переконань, сприяють вихованню творчих особистостей шляхом забезпечення прiоритетностi розвитку цих особистостей.
Саме тому ми розуміємо, що iснує необхiднiсть сьогоднi у залучення пiдростаючого поколiння до рiзних видiв творчої дiяльностi з метою самореалiзації здiбностей.
Естетичне виховання є вiдображенням культурного прогресу нації та її традицiй. Художньо-естетична сфера духовного життя людини i її якостi формуються лише культурою. І лише через засвоєння культури людина творить себе, сприймає i перебудовує свiт за законами краси. І чим багатший естетичний свiт, тим яскравiшi творчi можливостi.
Досвiд показує, що без прагнення людини до культурного зростання, до творчостi, до задоволення духовних запитiв не вiдбувається нi соцiальне, ні громадянське, нi професiйне зростання особи вiдповiдно до змiсту сучасного виробництва суспiльного прогресу. Вдало жити i працювати у свiтi можливо тодi, коли навчися бачити, вiдчувати, розумiти красу за законами естетики. А закон слiд вивчати з метою розумiння їньої суті.
Вчителі нашої школи розуміють, що естетичне виховання не може реалізуватися ізольовано, бути відірваним від навчального процесу, воно є не тільки невід’ємною частиною формування особистості, але й виступає його кінцевою метою. Воно здійснюється на уроках з опанування предметів не тільки естетичного і гуманітарного циклу, але й під час вивчення навчальних дисциплін природничого, фізико-математичного профілю, в процесі діяльності гуртків школи, у колективах художньої самодіяльності.
• Мета виховної системи школи:
- ознайомлення учнiв з художньо-естетичною спадщиною людства;
- вироблення свiдомого ставлення до художньої дiяльностi, основ правильної iдейно-естетичної оцiнки творiв мистецтва, основ художньої грамоностi та моральних цiнностей;
- залучення до художньої дiяльностi, до знаходження в суспiльному життi себе через емоцiйне сприймання, бачення, переживання художньо-естетичних явищ, ствердження краси людських стосункiв.
• Завдання виховання дітей і учнівської молоді:
- подолання обмеженостей учнiв у сприйняттi чудового;
- розвиток творчих можливостей учнiв, їхнiх естетичних потреб, художнiх смакiв, моральних стимулiв, опанування обраних видiв художньо-естетичної дiяльностi;
- виховання культури почуттiв та стосунків, емоцiйне сприйняття естетичних явищ.
- здатність до відчуття широкої палiтри емоцiй, до морально-естетичних переживань, до вияву емоцій різної iнтенсивності у відповiдності з суспiльною системою цінностей та iдеалiв.
• Принципи виховання:
- постiйно надавати учневi можливiсть вибору мiж добром i злом, навчати його самостйностi в обраннi напрямiв культурно-духовного зростання через пошук свого «Я», неповторнiсть чи, навiть, унiкальнiсть своєї особистості;
- кожен вчитель на уроцi повинен бути творцем духовного свiту, в якому живуть i житимуть надалi його учнi, щоб вiн навчився управляти цим неповторним свiтом так, щоб вiдкрилися можливостi творчого самовдосконалення через стимуляцiю в учнях почуття дослідників;
- переорiєнтацiя навчання на творчий розвиток особистостi, самостiйне прийняття учнем рішень, гармонiйне спiлкування має глибокий духовнiй зв’язок, завдяки якому активiзуються внутрішнi зусилля учнiв щодо самовдосконалення;
- застосувати бiльш ефективні методи виховання, прийоми сучасних iнновацiйних технік,
- важливо, щоб художньо-естетичнi смаки проникли у сферу дозвiлля учнiв, допомогли ствердженню його культурних форм, стали складовою частиною художнього сприйняття свiту, сформували естетичнi потреби, професiйнi навички, при цьому слiд назавжди вiдмовитися вiд нав’язування учням готових висновкiв, рiшень, свiтоглядних штампiв; у процесi постiйного дiалогу учнi повиннi дiйти до певних узагальнених висновкiв, поглядiв, свiтоглядних позицiй самостiйно.
• Модель випускника школи:
- високий рівень морального розвитку (гуманізм, свідомість, совісність, гідність), сформованість особистих рис громадянина України (самосвідомість, відповідальність, активність, патріотизм), сформована потреба у самовдосконаленні, творчій діяльності, звичка нормативної поведінки, розвиток емоційної сфери, сформовані етичні потреби;
- сформованість системи знань відповідно до стандарту;
- сформована потреба у збереженні особистого здоров’я.
Вчителі школи забезпечують умови для вироблення у вихованцiв поступового сходження вiд зовнiшньої краси до краси внутрiшньої, соцiалiзації почуттiв, умiння вiдчувати красу свiту й людини, дiставати насолоду вiд радощiв буднiв i тим самим приносити у цi буднi красиве i корисне; органiзовують контакт дитини з естетичним об’ектом, створюючи умови, при яких вона буде переживати естетичнi почуття шляхом створення естетичних цiнностей, якi народжуватимуться при особистiй участi у творчiй дiяльностi.
• Структура:
1. Базовий освітньо-виховний компонент художньо-естетичного виховання, що передбачає навчання, виховання й розвиток учнів під час вивчення предметів та курсів освітньої галузі: українська мова та література; зарубіжна література; етика; музика; хореографія; художня культура; образотворче мистецтво.
2. Позаурочний компонент художньо-естетичного виховання:
- заняття в гуртках: хорового співу, хореографії, театрального, літературного, Наші обереги, історичного;
- екскурсії до музею М.Гоголя в В.Сороченцях; керамічного технікуму м.Миргород; художня галерея м.Полтава; музей Котляревського м.Полтава; краєзнавчі музеї м.Полтава, м.Охтирка, м.Суми; Гадяцьке училище культури;
- участь в акції «Україна вишивана»;
- участь в районному конкурсі творів-роздумів «Моє життя – мій вибір» , художньої самодіяльності, театральних гуртків та інш.;
- відвідування концертів;
- зустрічі з відомими людьми;
- загальношкільні заходи: свято квітів, виставка виробів з природного матеріалу, Осінній бал, святкові концерти до Дня вчителя, 8 Березня, Дня Українських Збройних Сил, Захисника Вітчизни, Святого Валентина; Гуморина-2010, майстерня діда Мороза, конкурс виробів до Нового року, Новорічне свято (за участі режисерів Гадяцького училища культури), конкурси малюнків, стіннівки та інш.;
- класні керівники проводять такі заходи: «Народні звичаї», «Краса природи у творах образотворчого мистецтва», «Світ казки», «Краса природи рідного краю», «Вчимося етикету», «Мистецькими стежками рідного краю», «Пісня рідного краю», «Народ скаже — як зав'яже», «Ілюструємо казки», «Мистецькі уподобання моєї родини», «Великодні писанки», «Великодня композиція», «Письменники рідного краю», «Письменники рідного краю», «Письменники рідного краю», «Музика, яку ми слухаємо, музика, яку ми любимо», «Україна моя вишивана», «Так ніхто не кохав» та інш.
- виготовлено стенди «Народні ремесла», «Мистецтво танцю», «Голодомор очима дітей»;
- конкурс учнівської фотографії;
- участь в міжнародному проекті «Світ очима дітей: голодомор очима дітей» організований Українським Інститутом Модерного Мистецтва в Чикаго;
- в школі діє «Кімната народознавства»
Хтось із відомих сказав: "Село живе доти, доки в ньому існує школа ” . Саме тому працівники школи роблять все можливе, щоб наша школа жила.
Щоб по–справжньому пізнати свій рідний народ, необхідно вивчити історію, мову, культуру . І не тільки культуру сучасну, що створена талановитими діячами мистецтва, а й ту, що впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, передавалась від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які утверджувалися поширювалися, ставали традиційними.
Своєрідним центром відродження й засвоєння традицій рідного краю, і насамперед, душею школи є кімната народознавства. В цій кімнати діти знайомляться з історією рідної землі, вивчають свій родовід, традиції і звичаї рідного краю. Вивчають народні пісні, казки, збирають прислів’я і приказки, вчаться любити маму і тата, бабусю і дідуся, всіх людей, що оточують їх.
Людина має завжди пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, звичаї…
Ця традиційна культура тісно пов’язана з природними умовами, історичними буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером , психологією. Вона виражена в різних формах : матеріальній ( будівлях, знаряддях праці, ремеслах, одязі, їжі ) і духовній ( звичаях, обрядах, традиційних знаннях, виробах мистецтва, творах усної народної творчості ) .
Краєзнавство є наукою, що широко вивчає окреслену частину країни, основним завданням краєзнавства є вивчення рідного краю, його історію , природу, населення, господарство, культуру, пам’ятки матеріальної і духовної культури.
Пізнання рідного краю духовно збагачує людину, особливо молодь, виховує повагу до своєї батьківщини, народних традицій, формує її духовність.
Педагогічний та учнівський колектив створили кімнату народознавства " Українська світлиця ( кінець 19 початок 20 ст.)”, яка стала кроком на шляху відродження духовності серед молоді.
Для кімнати народознавства в приміщенні школи знайдено зручне місце, де постійно знаходяться діти. Гості заходячи до школи неодмінно знайомляться з цією кімнатою.
Створюючи кімнату народознавства творча група керувалася традиціями Полтавщини та Гадячини кінця 19 початку 20 століття.
Всі ми знаємо, якою була українська світлиця, де з давніх–давен людина здобула основи сімейного
Класні керівники та класоводи в кімнаті народознавства з учнями проводять години спілкування, ігри-забави. Свята, які проходять в стінах нашої школи, відкривають віковий розум, мудрість, доброзичливість, гумор, щедрість нашого талановитого українського народу.
Адміністрація школи забезпечує участь дітей у районних та шкільних конкурсах , фестивалях , олімпіадах, засіданнях МАН. Школярі із задоволенням беруть участь у краєзнавчій та пошуково-дослідницькій роботі ("Краса і біль України”, "Україна вишивана”, "Збережемо пам'ять про подвиг”). Вони вивчають історію свого рідного села, досліджують історію рідної школи, вивчають життєвий і творчий шлях літературознавця-земляка П.В. Одарченка. Учні школи щорічно беруть активну участь у районних змаганнях.Вони були призерами конкурсу «Дебати», творів - роздумів «Моє життя – мій вибір», районних спортивних змагань, художньої самодіяльності.


3. Компонент художньо- естетичної самоосвіти та самовиховання:
- індивідуальна робота вчителя з учнем;
- залучення батьків до естетико-виховного процесу, сприяння сімейно-родинному аматорству.
Протягом року всі виховні заходи об’єднуються в тематичні періоди та тижні. На початку та наприкінці року проводиться великий урочистий збір – свято першого та останнього дзвоника.
Класні керівники серйозно ставляться до роботи з батьківською громадськістю. Постійно працює центр педагогічної освіти та допомоги батькам: надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях. Уже стало традицією запрошувати батьків на всі загально шкільні заходи. В ході таких виховних заходів учні демонструють свої досягнення. Мета такої співпраці полягає в тому, щоб дати можливість батькам відчути, що не існує важливішої справи в їхньому житті, ніж бути творцем становлення характеру, змужніння своєї дитини, займатися вихованням і самовихованням. Сім’я знову повинна стати моральною цінністю. Тому вчителі не забувають, що завжди існувала народна педагогіка із своїми чіткими правилами і орієнтирами, з ясною уявою про добро та зло. Тому у взаємодії і злагоді з батьками вчителі виховують у дітей почуття честі роду, відповідальності за родину, усвідомлення історії сім’ї, як частини історії народу, вивчення образів і дій предків, турбота про продовження роду, збереження і примноження його добрих традицій. Всі учні школи та батьки працювали над проектом «Наше дерево життя». Учні довідалися багато нового про свою родину. Результатом цього проекту став стенд, де розміщені фотографії родичів вихованців.
Класні керівники намагаються урізноманітнювати форми роботи з батьками: дні відкритих дверей, батьківські лекторії (лекції, круглі столи, батьківські практикуми, анкетування тощо), збори-семінари для батьків, сімейні свята, виставки творчих робіт батьків та дітей, зустрічі з лікарями, працівниками міліції, пожежниками, працівниками ДАІ.
Класні керівники добре володіють методикою планування виховної роботи класних колективів. Класні плани вони складають згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнівської молоді 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
У початковій школі стали традиційними свята, які проводять окремі класні керівники разом зі своїми вихованцями для учнів 1-4 класів.
Слід відзначити роботу класоводів Іщенко О.П., Киреєва Г.М. Це досвідчені учителі, які приділяють велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, художньо-естетичному вихованню учнів.
На високому рівні пройшли відкриті виховні заходи:
"Книга – маленьке віконце , а через нього увесь світ видно” ( бібліотечна зустріч) ,
"Ніколи не зробимо шкоди ми пташці у ріднім краю” , Мельник С.Г., 6.11.18
"Книга вчить , як на світі жить”, Іщенко О.П., 7.11.18
"Свято букваря”, Богданова І.Ю., 15.04.18
Слід відзначити виховний захід до Дня Святого Валентина, який на високому рівні підготували та провели Харченко А.Ю. та Іщенко О.П.
Класоводи 1-4 класів постійно дбають про те, щоб класні кімнати були затишними, а мікроклімат в них – родинним.
Багатим та різноманітним було життя середніх класів. Вони взяли участь у підготовці та проведенні загально шкільного свята Дня знань. В школі діє дитяча організація «Веселка».
Класні керівники діляться своїм досвідом , проводячи відкриті виховні години та години спілкування:
"Андріївські вечорниці ", Оксьом М.М., 12.12.18
"Кобзарем його ми звем " Жуківець Л.М., 10.03.18
"Здорові звички – здоровий спосіб життя”,Ребрик З.В., 22.04.18
«Дзвони чорнобиля», Федоров В.М.
Слід відзначити роботу класних керівників, які систематично проводять години спілкування, серйозно готуються до них, які дбають про охорону здоров’я школярів – Темченко З.О., Василенко О.А., Колпакової В.М.
На засіданнях методоб’єднань класних керівників були детально обговорені ці відкриті виховні заходи. Також класні керівники один раз на місяць, згідно виховного плану, проводять тематичні виховні години.
Класні керівники серйозно ставляться до роботи з батьківською громадськістю це Литовка О.Ф., Колпакова В.М., Василенко О.А., Іщенко О.П.
Класні керівники проводили самоосвітню роботу, готували доповіді з якими виступали на методоб’єднанні класних керівників.
Проте протягом року мали місце окремі випадки порушення поведінки учнями , тому їх взято на внутрішньо шкільний облік. Залишається проблемним питання відвідування учнями школи. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень.
В школі відбувається ціла низка цікавих заходів: Свято Першого дзвоника, свято квітів "У квіти замріяний день”,
Посвята в першокласники "Однокласники - однокашники”, Олімпійський урок, Посвята в читачі, свято до Дня вчителя, свято Осені , Осінній бал, Козацькі забав, зустрічі випускників усіх поколінь, святковий концерт "Ми з матусею разом …”, "Жіноча судьба в творчості Шевченка” та інш.
Проведено тематичні тижні: тиждень здоров’я, тиждень протипожежної безпеки, тиждень правознавства та інш.
Виховання в школі не закінчується зі шкільним дзвінком, який кличе з уроку. Учнів чекають заняття у гуртках художньо-естетичного напрямку, факультативах. Продуктивно працюють гуртки «Рівний-рівному»(Василенко О.А.),  «Хорового співу»(Федоров В.М.), «Математичний» (Голоборща Л.І.).
танцювальний "Астрея”(Ткаченко М.М.), екологічна бригада "Зелені патрулі”(Темченко З.О.), та історичний гурток(Федусенко С.К.).
Наша школа, немов родинне гніздо. Домашній затишок в оформленні класних кімнат, коридорів дає всім відчуття спокою та захищеності.
В школі проходив конкурс дитячої фотографії "Моє рідне село…” Вражають своєю ніжністю, любов’ю до природи рідного села фотороботи учнів школи.
Значну увагу класні керівники приділяють проектній діяльності. Адже будь-яка КТС – це створення проекту, а значить оволодіння учнями основ планування, регулювання міжособистісних взаємин, формування навичок ділового спілкування, вміння працювати в колективі, вироблення активної, самостійної, ініціативної позиції школярів. Класні керівники усвідомлюють, що участь учнів у різноманітних проектах може стати поштовхом до усвідомлення школярами різноманітних проблем села, школи, регіону і формування вміння самостійно їх вирішувати. Як результат – зростання громадської свідомості та активності учнів школи. В 2017 -2018 н.р. учні школи під керівництвом класних керівників працювали над такими проектами: «Краса в імені моїм»(Колпакова В.М.), «Наш клас»(Василенко О.А.), «Моє рідне село» та «Наш квітник» (Литовка О.Ф.), «Любіть Україну, всім серцем любіть!» (Оксьом М.М.), «Молодь каже наркотикам – НІ»(Бондаренко В.В.), «Збережи ялинку» (Іщенко О.П.), «Ластівка сільська» (Жуківець Л.М.), «Зелені патрулі» та «Квітковий вернісаж» (Темченко З.О.), «Життя водойм»(Мельник С.Г.) та інші. Одним з головних напрямків роботи нашої школи є художньо-естетичне виховання , тому одним із загальношкільних проектів над якими ми працюємо і є «Художньо-естетичне виховання». Ще один загальношкільний проект – «Рідними стежками». Він передбачає виховання особистості, якій не байдужі історія свого народу, його сьогодення та майбутнє. Адже пізнаючи своє коріння, душею зближуючись з рідною природою, людина не може залишатися байдужою до своїх витоків та середовища, яке її оточує. В рамках цього проекту учні проводили краєзнавчі дослідження, в ході яких вивчили історичне минуле села, краю, школи. Працюючи над проектом учні оволодівали пошуково-дослідницькими навичками, здійснювали свої маленькі відкриття. Це сприяє самопізнанню і самовизначенню, моральному становленню особистості.
Для поглибленого вивчення історії школи, села учні спілкувалися з вчителями – ветеранами праці, жителями села. Брали участь в краєзнавчій експедиції «Пізнай свою країну» та «Історія міст і сіл України». Підготовлено екскурсоводів, які представляють історію школи та села не тільки учням школи, а й гостям . Свою майстерність та вміння екскурсоводів вони вдосконалюють під час проведення екскурсій для учнів початкової школи.
Очікуваний результат: виготовили стенд «Туристичний маршрут», створили путівник-маршрут по пам’ятних місцях села.. Для молодших учнів проводяться міні-екскурсії «Із глибини віків».
Зібрані матеріали зберігаються в шкільній бібліотеці та використовуються вчителями та учнями школи.
Наприкінці семестру згідно з річним планом роботи школи заступник директора з навчально-виховної роботи вивчає і узагальнює стан морального, трудового, військово-патріотичного, естетичного, правового, екологічного, фізичного виховання учнів, здійснення педагогічного керівництва діяльності учнівського самоврядування, виховання громадсько-політичної активності школярів; стан профорієнтаційної роботи.
Постійно контролюється виконання законодавчих та нормативних документів з організації виховної роботи школярів; контролюється робота психолога.
Важливим аспектом контрольно-аналітичної діяльності є вивчення передового досвіду роботи класних керівників, вихователя ГПД, керівників гуртків.
Аналізуючи виховну робот в школі, роботу дитячої організації, дані психолого-педагогічного дослідження можна зробити висновок про підвищення рівня активності, громадянської свідомості учнів, їх творчого потенціалу, прагнення до соціальної корисної творчості заради загального успіху, рівня вихованості учнів та співдружності в межах класного колективу, між різними класними колективами. Спостерігається значне зростання дружби, поваги, єдності учнів, прояв ініціативи, самостійності. Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні у навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків.

 

 

Легенда

Ця історія трапилась дуже давно у старовинному місті, де мешкав один мудрець. Слава про його мудрість розійшлася далеко за межі міста. Та жив у тому місті один чоловік, який заздрив славі мудреця. І от вирішив він придумати таке запитання, щоб мудрець не зміг на нього відповісти. Пішов чоловік на узлісся, спіймав метелика, заховав його в долонях і подумав: «Спитаю я в мудреця: скажи, о наймудріший, який метелик у мене в руках — живий чи мертвий?». Якщо він скаже «живий», я стисну долоні, і метелик помре; а якщо скаже «мертвий», я розкрию долоні, і метелик полетить. Ось тоді всі зрозуміють, хто з нас розумніший.

Так усе і сталося. Зловивши метелика, лихий чоловік попрямував до мудреця і запитав у нього: «Який метелик у мене, о наймудріший, живий чи мертвий?». І мудрець, який і насправді був дуже розумною людиною, відповів: «Усе у твоїх руках, чоловіче».

 

 

  


 Національна дитяча гаряча лінія


Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2021